hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(28.8.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy bolo zverejnené výberové konanie...
(1.8.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(31.7.2017)
 
> Vyhodnotenie verejnej konzultácie k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, organizovala...
(19.7.2017)
 
> Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie bola ukončená
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, organizovala, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016...
(15.7.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(3.7.2017)
 
> Oznam
Boli zverejnené Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na...
(30.6.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k Návrhu pravidiel nominácií pre fyzické prenosové práva
27. júna 2017 bola na konzultačnom portáli ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(28.6.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(9.6.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu Pravidiel pre explicitnú dennú alokáciu kapacít pre rok 2018 na hraniciach regiónu „Core CCR“, pre ktoré prebieha alokácia v JAO
Dňa 17. mája 2017 bola na internetovej stránke JAO (Joint Allocation Office S.A.) otvorená verejná konzultácia k návrhu...
(18.5.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(5.5.2017)
 
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnostic
Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť...
(20.4.2017)
 
> Oznam
Bol zverejnený aktualizovaný "Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy...
(5.4.2017)
 
> Schválenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2017 až 2026 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako...
(28.3.2017)
 
> Oznam
Bol zverejnený "Desaťročný plán rozvoja...
(28.3.2017)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(27.3.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR
Dňa 27. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(27.3.2017)
 
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR
Dňa 10. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(13.3.2017)
 
> Oznam
Bolo zverejnené VK na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre...
(9.3.2017)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0201/2017/E, ktorým ÚRSO určil tarify za systémové služby...
(2.3.2017)