hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500015426 22.3.2018
4500015525 22.3.2018
4500015524 22.3.2018
4500015522 22.3.2018
4500015523 22.3.2018
4500015521 22.3.2018
4500015520 22.3.2018
4500015519 22.3.2018
4500015518 22.3.2018
4500015517 22.3.2018
4500015516 22.3.2018
4500015515 22.3.2018
4500015514 22.3.2018
4500015513 22.3.2018
4500015512 22.3.2018
4500015511 22.3.2018
4500015510 22.3.2018
4500015509 22.3.2018
4500015508 22.3.2018
4500015507 22.3.2018
    >