english streda - 29. marec, 2017,    meniny má MIROSLAV hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok

Aktuality

> Schválenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2017 až 2026 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako...
(28.3.2017)
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR
Dňa 27. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(27.3.2017)
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené...
(27.3.2017)
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR
Dňa 10. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(13.3.2017)
> Oznam
Bolo zverejnené VK na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre...
(9.3.2017)

  

Sieťové predpisy

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Slovensko a Maďarsko vybudujú významné elektrizačné prepojenie
Slovenskú republiku a Maďarsko spojí nové významné cezhraničné prepojenie elektrického vedenia....
(1.3.2017)
> Výstava diel handicapovaných umelcov Slovenska v SEPS
„Prinášame pozitívnu energiu tým, ktorí to potrebujú“

Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prináša...
(14.2.2017)
> Podpis zmluvy na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“ a „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dňa 6. 2. 2017 vo svojom sídle slávnostne podpísala zmluvu na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“,...
(6.2.2017)
> Tlačová správa
Dňa 9. 1. 2017 minister financií Peter Kažimír slávnostne uviedol do funkcie nových členov Predstavenstva...
(9.1.2017)
> Tlačová správa
Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., boli s účinnosťou ku dňu 31.12.2016 odvolaní...
(1.1.2017)
Posledná modifikácia: 28.3.2017 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk