english pondelok - 24. apríl, 2017,    meniny má JURAJ hlavná stránka kontakty vyhľadávanie mapa stránok

Aktuality

> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť...
(20.4.2017)
> Oznam
Bol zverejnený aktualizovaný "Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy...
(5.4.2017)
> Oznam
Bol zverejnený "Desaťročný plán rozvoja...
(28.3.2017)
> Schválenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2017 až 2026 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako...
(28.3.2017)
> Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu záložného riešenia pre denný trh v rámci Core CCR
Dňa 27. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k...
(27.3.2017)

  

Sieťové predpisy

Pre viac informácií o pan-európskych dátach navštívte stránku
Platformy transparentnosti ENTSO-E

Viac informácií o
Platforme transparentnosti ENTSO-E

Tlačové správy

> Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska má nové prezídium
Zvolené bolo na dnešnom valnom zhromaždení

Riadne valné zhromaždenie Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ďalej „ZZES“) sa uskutočnilo...
(4.4.2017)
> Slovensko a Maďarsko vybudujú významné elektrizačné prepojenie
Slovenskú republiku a Maďarsko spojí nové významné cezhraničné prepojenie elektrického vedenia....
(1.3.2017)
> Výstava diel handicapovaných umelcov Slovenska v SEPS
„Prinášame pozitívnu energiu tým, ktorí to potrebujú“

Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) prináša...
(14.2.2017)
> Podpis zmluvy na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“, „Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie“ a „Rozvodňa 400 kV Križovany – rozšírenie“
Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dňa 6. 2. 2017 vo svojom sídle slávnostne podpísala zmluvu na zhotovenie diel „Rozvodňa 400 kV Bystričany“,...
(6.2.2017)
> Tlačová správa
Dňa 9. 1. 2017 minister financií Peter Kažimír slávnostne uviedol do funkcie nových členov Predstavenstva...
(9.1.2017)
Posledná modifikácia: 20.4.2017 Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, info@sepsas.sk