hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil ČEPS / SEPS
  Profil SEPS / PSE
  Profil SEPS / WPS
  Profil SEPS / MAVIR ZRt.
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Profil ČEPS / SEPS
 

Rok 2017


  Na profile SEPS/ČEPS nie sú dlhodobé cezhraničné prenosové kapacitné práva prideľované formou explicitných ročných a/alebo mesačných aukcií. Požadované cezhraničné prenosy je možné voľne nominovať do termínu D-2 - pozri dokument:

 • Časový priebeh dohodnutia obchodného prípadu na profile SEPS/ČEPS


 • Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO (počnúc 19.11.2014). Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
  Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

  V prípade technických problémov s prepojením českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, alebo iných okolností, ktoré znemožnia vykonávať market coupling, bude na profile SEPS/ČEPS vyhlásená denná tieňová explicitná aukcia (Tieňová aukcia), ktorú vyhlasuje a koordinuje ČEPS počnúc 28.2.2014. Pravidlá Tieňovej aukcie pozri tu:

 • Pravidlá Tieňovej aukcie


 • Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
  Bližšie informácie pozri tu.
 

Archív

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

 
 
Späť