hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil ČEPS / SEPS
  Profil SEPS / PSE
  Profil SEPS / WPS
  Profil SEPS / MAVIR ZRt.
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Profil SEPS / MAVIR ZRt.

Rok 2017

 
  Voľné obchodovateľné prenosové kapacity na profile SEPS/MAVIR sú na ročnej a mesačnej báze prideľované v rámci koordinovanej aukcie prenosových kapacít. Funkciu Aukčnej kancelárie pre koordinované aukcie zabezpečuje v mene všetkých participujúcich strán JAO Joint Allocation Office.

 • Bližšie informácie:
  http://jao.eu/main


 • Aukčné pravidlá:
  http://jao.eu/support/resourcecenter/overview


 • Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO. Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
  Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

  V prípade, že by procedúra štvorstranného Market Couplingu CZ-SK-HU-RO nemohla byť z akýchkoľvek dôvodov vyhodnotená, bude pre pridelenie cezhraničných kapacít na profile SEPS/MAVIR použité záložné riešenie, a to denná tieňová explicitná aukcia, ktorá bude vykonaná v MAVIR podľa pravidiel zverejnených tu:
  Tienove_aukcie_SEPS_MAVIR_platne_od_18112014.doc

  Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes - first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
  Bližšie informácie pozri tu.

Archív

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 
 
Späť