hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aukcie
  Profil SK / CZ
  Profil SK / PL
  Profil SK / UA
  Profil SK / HU
  Prehľad aukcií / alokácií
  Aukčná kancelária SEPS
 
  Profil SK / UA
 

Rok 2020

 

Mesačné aukcie

Oznam o krátení pridelených kapacít
 
Na základe požiadavky ukrajinského prevádzkovateľa prenosovej sústavy NPC UKRENERGO zo dňa 23. marca 2020 na vypnutie cezhraničného 400 kV vedenia Veľké Kapušany – Mukačevo bude v termíne:
  • od 7.4. 2020 7:00 do 8.4. 2020 18:00 CET
cezhraničná prenosová kapacita na profile SK/UA skrátená na hodnotu 0 MW.

V dôsledku toho bude cezhraničná kapacita pridelená v mesačnej aukcii organizovanej Aukčnou kanceláriou SEPS pre mesiac apríl 2020 skrátená vo vyššie uvedených hodinách na hodnotu 0 MW.

Pôvodne plánované vypnutie vedenia V440 V.Kapušany – Mukačevo v termíne od 15.4.2020 do 17.4.2020 je zrušené. Voľná obchodovateľná kapacita pre predmetné obchodné dni bude ponúknutá v rámci denných aukcií.

V zmysle Pravidiel mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2020 na cezhraničnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., účastníci aukcie, ktorých rezervovaná prenosová kapacita bola skrátená, majú právo na kompenzáciu za každý MW, o ktorý bola rezervovaná kapacita skrátená a za každú hodinu trvania krátenia.
 

Denné aukcie

 

Rok 2019

 

Mesačné aukcie

Denné aukcie

 

Rok 2018

 

Mesačné aukcie

Denné aukcie

 

Rok 2017

 

Mesačné aukcie

Denné aukcie

 

Rok 2016

 
Zrušenie denných aukcií
 
V termíne 1.8.2016 - 14.9.2016 je z dôvodu prác na ukrajinskej strane plánované vypnutie vedenia V440 Veľké Kapušany – Mukačevo.
V tomto termíne je voľná aj celková obchodovateľná kapacita pre oba smery rovná 0 MW.
Z uvedeného dôvodu budú denné aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre obchodné dni 1.8.2016 – 14.9.2016 na cezhraničnom prenosovom profile SEPS – WPS organizované jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. zrušené.
V prípade skoršieho ukončenia plánovaných prác budú denné aukcie opäť spustené v najskoršom možnom termíne. Oznámenie o opätovnom spustení denných aukcií bude zverejnené na internetovej stránke SEPS, a tiež v aukčnom systéme Damas Energy SK.
 
 

Oznamy

 
Upozorňujeme účastníkov trhu, že v súlade s Pravidlami mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre rok 2016 na cezhraničnom prenosovom profile SEPS-WPS organizovaných jednostranne SEPS je počnúc 1.1.2016 uzávierka pre nominácie využívajúce kapacitu pridelenú v mesačných aukciách stanovená na D-1 8:30, kde D je deň dodávky.
 

Mesačné aukcie

Denné aukcie

 
V termíne 1.8.2016 - 14.9.2016 je z dôvodu prác na ukrajinskej strane plánované vypnutie vedenia V440 Veľké Kapušany – Mukačevo.
V tomto termíne je voľná aj celková obchodovateľná kapacita pre oba smery rovná 0 MW.
Z uvedeného dôvodu budú denné aukcie voľných obchodovateľných prenosových kapacít pre obchodné dni 1.8.2016 – 14.9.2016 na cezhraničnom prenosovom profile SEPS – WPS organizované jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. zrušené.
V prípade skoršieho ukončenia plánovaných prác budú denné aukcie opäť spustené v najskoršom možnom termíne. Oznámenie o opätovnom spustení denných aukcií bude zverejnené na internetovej stránke SEPS, a tiež v aukčnom systéme Damas Energy SK.
 
 

Archív

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

 
 
Späť