hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ročenky SED
  Rok 2000
  Rok 2001
  Rok 2002
  Rok 2003
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Späť
 
  Ročenka SED - 2000
Prenosová sústava Slovenskej republiky
(Transmission system of Slovak Republic)
Transformačný výkon 8 660 MVA Transformation capacity
Vedenia 400 kV 1 677 km Lines 400 kV
Vedenia 220 kV 964 km Lines 220 kV
Rozvodne 400 kV 16 Substations 400 kV
Rozvodne 220 kV 8 Substations 220 kV
Transformátory 400/220 kV 1 400 MVA Transformers 400/220 kV
Transformátory 400/110 kV 4 660 MVA Transformers 400/110 kV
Transformátory 220/110 kV 2 600 MVA Transformers 220/110 kV
 
  • Pokrytie spotreby el. energie v dni ročného maxima
  • Pokrytie zataženia v dni ročného maxima 4 275 MW (26.01.2000)

  • Diagram mesačných zatažení r. 2000
  • Vývoj mesačnej spotreby
  • Mesačná výroba na prečerpávacích vodných elektrárnach

  • Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby ES SR
  • Podiel zdrojov na pokrývaní mesačnej spotreby ES SR

  • Bilancia výroby a spotreby elektrickej energie ES SR

  • Prenosy el. energie ES SR (GWh)

  • Vývoj inštalovaného výkonu v r.1986-2000