hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ročenky SED
  Rok 2000
  Rok 2001
  Rok 2002
  Rok 2003
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Späť
 
  Ročenka SED - 2005
Prenosová sústava Slovenskej republiky
(Transmission system of Slovak Republic)
Transformačný výkon 9 010 MVA Transformation capacity
Vedenia 400 kV 1 753 km Lines 400 kV
Vedenia 220 kV 962 km Lines 220 kV
Rozvodne 400 kV 16 Substations 400 kV
Rozvodne 220 kV 8 Substations 220 kV
Transformátory 400/220 kV 1 400 MVA Transformers 400/220 kV
Transformátory 400/110 kV 5 010 MVA Transformers 400/110 kV
Transformátory 220/110 kV 2 600 MVA Transformers 220/110 kV
 
 • Pokrytie spotreby elektriny v deň ročného maxima
 • Pokrytie zataženia v deň ročného maxima 4 346 MW (12.12.2005)

 • Diagram mesačných zatažení
 • Diagram týždenných maxím

 • Priebeh zaťaženia ES SR v dňoch ročného maxima a minima
 • Vývoj ročnej výroby elektriny a salda ES SR

 • Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby ES SR
 • Podiel zdrojov na pokrývaní mesačnej spotreby ES SR

 • Ročný vývoj výroby a spotreby ES SR
 • Podiel na výrobe elektriny v SR

 • Merané prenosy elektriny ES SR (GWh)
 • Inštalovaný výkon elektrární ES SR
 • Vývoj inštalovaného výkonu ES SR v r.1986-2005