hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ročenky SED
  Rok 2000
  Rok 2001
  Rok 2002
  Rok 2003
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Späť
 
  Ročenka SED - 2007
Prenosová sústava Slovenskej republiky
(Transmission system of Slovak Republic)
Celkový transformačný výkon 10 210 MVA Total transformation capacity
Vedenia 400 kV 1 752 km 400 kV Lines
Vedenia 220 kV 962 km 220 kV Lines
Rozvodne 400 kV 16 400 kV Substations
Rozvodne 220 kV 8 220 kV Substations
Transformátory 400/220 kV 1 400 MVA 400/220 kV Transformers
Transformátory 400/110 kV 6 410 MVA 400/110 kV Transformers
Transformátory 220/110 kV 2 400 MVA 220/110 kV Transformers
Ročenka 2007.pdf
 
 • Pokrytie zataženia v deň ročného maxima (19.12.2007)
 • Výroba elektriny v deň ročného maxima (19.12.2007)

 • Týždenné maximá zaťaženia ES SR
 • Mesačné zataženia ES SR

 • Podiel zdrojov na pokrývaní ročnej spotreby ES SR
 • Podiel zdrojov na pokrývaní mesačnej spotreby ES SR

 • Ročná výroba a spotreba elektriny ES SR
 • Ročná výroby elektriny a saldo ES SR

 • Namerané mesačné cezhraničné prenosy elektriny ES SR
 • Zaťaženie ES SR v dňoch ročného maxima a minima

 • Inštalovaný výkon elektrární ES SR
 • Vývoj inštalovaného výkonu elektrární ES SR v r.1986-2007

 • Namerané cezhraničné prenosy elektriny ES SR (GWh)