hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ročenky SED
  Rok 2000
  Rok 2001
  Rok 2002
  Rok 2003
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Späť
 
  Ročenka SED - 2012
 
Prenosová sústava Slovenskej republiky
(Transmission system of Slovak Republic)
Celkový transformačný výkon 10 610 MVA Total transformation capacity
Vedenia 400 kV 1 870 km 400 kV Lines
Vedenia 220 kV 867 km 220 kV Lines
Rozvodne 400 kV 18 400 kV Substations
Rozvodne 220 kV 8 220 kV Substations
Transformátory 400/220 kV 1 400 MVA 400/220 kV Transformers
Transformátory 400/110 kV 7 210 MVA 400/110 kV Transformers
Transformátory 220/110 kV 2 000 MVA 220/110 kV Transformers
Ročenka 2012.pdf
 
 • Pokrytie zaťaženia v deň ročného maxima
 • Podiel zdrojov v dni ročného maxima (7.2.2012)

 • Týždenné maximá zaťaženia
 • Priebeh zaťaženia v dňoch ročného maxima a minima

 • Namerané cezhraničné prenosy elektriny ES SR za rok 2012 v GWh
 • Podiel zdrojov na výrobe elektriny v roku 2011 a 2012

 • Ročná výroba a spotreba elektriny
 • Podiel zdrojov na mesačnej výrobe elektriny

 • Namerané mesačné cezhraničné prenosy ES SR
 • Namerané ročné cezhraničné prenosy ES SR

 • Inštalovaný výkon elektrární ES SR