hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Ročenky SED
  Rok 2000
  Rok 2001
  Rok 2002
  Rok 2003
  Rok 2004
  Rok 2005
  Rok 2006
  Rok 2007
  Rok 2008
  Rok 2009
  Rok 2010
  Rok 2011
  Rok 2012
  Rok 2013
  Späť
 
  Ročenka SED - 2013
 
Prenosová sústava Slovenskej republiky
(Transmission system of Slovak Republic)
Vedenia 400 kV 1 951 km 400 kV Lines
Vedenia 220 kV 832 km 220 kV Lines
Vedenia 110 kV 80 km 110 kV Lines
Celková dĺžka vedení 2 863 km Total lenght of lines
Počet el. staníc 400 kV 17 Number of 400 kV Substations
Počet el. staníc 220 kV 7 Number of 220 kV Substations
Počet el. staníc 110 kV 1 Number of 110 kV Substations
Transformátory 400/220 kV 1 400 MVA 400/220 kV Transformers
Transformátory 400/110 kV 7 910 MVA 400/110 kV Transformers
Transformátory 220/110 kV 1 800 MVA 220/110 kV Transformers
Celkový transformačný výkon 11 110 MVA Total transformation capacity
Ročenka SED 2013.pdf
 
 • Pokrytie zaťaženia v deň ročného maxima
 • Podiel zdrojov v dni ročného maxima (17.12.2013)

 • Týždenné maximá zaťaženia
 • Priebeh zaťaženia v dňoch ročného maxima a minima 2013

 • Namerané cezhraničné prenosy elektriny ES SR za rok 2013 v GWh
 • Podiel zdrojov na výrobe elektriny v roku 2012 a 2013

 • Ročná výroba a spotreba elektriny
 • Podiel zdrojov na mesačnej výrobe elektriny v r. 2013

 • Namerané mesačné cezhraničné prenosy ES SR v r. 2013
 • Namerané ročné cezhraničné prenosy ES SR

 • Inštalovaný výkon elektrární ES SR