hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vyzývame úspešných uchádzačov z I. etapy výberového konania „Nákup elektriny na krytie
strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2020 –
pásmové produkty“ na predloženie cenovej ponuky.
Cenovú ponuku vypracujte a predložte podľa Súťažných podkladov zverejnených na našom
webovom sídle Služby/Straty a vlastná spotreba PS/Výberové konania. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.06.2019 o 10:00 hod.

pridané dňa: 4.6.2019
 
Späť