hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Oznam

Zahájenie spoločnej verejnej konzultácie k zmene Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh Dňa 3. júna 2019, všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) a nominovaní organizátori trhu s elektrinou (NEMOs) zahájili v súlade s článkom 12 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1222/2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (nariadenie CACM), spoločnú verejnú konzultáciu v súvislosti so zmenou Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh, vrátane riadenia zmien algoritmu a jeho monitorovania. Predmetom verejnej konzultácie je taktiež zmena súboru požiadaviek pre jednotné prepojenie vnútrodenných trhov ako aj metodika produktov. Konzultácia bude otvorená do 2. júla 2019 a je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu ENTSO-E http://www.entsoe.eu a webového portálu NEMO Committee http://www.nemo-committee.eu.

pridané dňa: 4.6.2019
 
Späť