hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Oznam

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0027_2019_E_EU, ktorým sa udeľuje výnimka z článku 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyhovel žiadosti SEPS o udelenie výnimky z článku 16
ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom
trhu s elektrinou, ktorým sa stanovuje povinnosť poskytovať 70% prenosovej kapacity
cezhraničnému obchodovaniu. Výnimka bola udelená na obdobie 1.1.-31.12. 2020.

Celé znenie Rozhodnutia nájdete v sekcii Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO/Vecná regulácia podľa legislatívy EÚ.

pridané dňa: 7.1.2020
 
Späť