hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Oznam

V platných Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlách prevádzkovania prenosovej sústavy, ktoré sú účinné od 15. 1. 2020 došlo v kapitole 4 Dokumentu B k zmene textácie úvodného odseku v súlade s doručeným stanoviskom ÚRSO k aktualizácii Technických podmienok. Okrem toho bolo v súlade s rozhodnutím ÚRSO č. 0026/2019/E-EU, ktorým bolo schválené „Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1388“ zosúladené ustanovenie podkapitoly 4.1.2.3 Dokumentu N. Doplnené dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky.

pridané dňa: 20.1.2020
 
Späť