hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Oznam

Dňa 29. 9. 2020 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2020/E-PP, ktorým ÚRSO mení Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti
SEPSvo vybraných kapitolách súvisiacich s oddeleným obstarávaním disponibility PpS typu SRV v kladnom a zápornom smere. Prevádzkový poriadok nadobudol právoplatnosť dňa 1.10.2020.
Dokument na stiahnutie sa nachádza v sekcii Dokumenty\Prevádzkový poriadok

pridané dňa: 1.10.2020
 
Späť