hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Oznam

Dňa 31.10.2017 bola listom č. 38526/2017/BA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vydaná Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia. Obsahom Výzvy je návrh maximálnych cien za poskytovanie disponibility jednotlivých typov podporných služieb pre roky 2018 až 2021. Navrhovaná výška maximálnych cien za disponibilitu PpS a odsúhlasený priemerný rozsah disponibility jednotlivých PpS je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Typ podpornej službyNavrhovaná max. cena za disp. PpS
[€ / MW.h]
Priemerný rozsah disp. PpS
[MW]
Primárna regulácia výkonu a frekvencie47,00±26
Sekundárna regulácia výkonu a frekvencie31,00±145
3 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie15,90+255
3 minútová terciárna regulácia (-) výkonu a frekvencie11,40-135
10 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie12,90+215
10 minútová terciárna regulácia (-) výkonu a frekvencie10,90-100
15 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie8,50+120
15 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie5,80-120
Zníženie odberu5,10-70
Zvýšenie odberu3,00+10


Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. k návrhu maximálnych cien za disponibilitu PpS nebude predkladať žiadne zásadné pripomienky

pridané dňa: 3.11.2017
 
Späť