hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
  Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019

Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „Nariadenie“). Na základe predmetného Nariadenia budú s účinnosťou od 1.1.2019 vykonané zmeny v Informačnom systéme Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ktorých zoznam je obsiahnutý v tomto ozname. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE, a.s.

pridané dňa: 14.11.2018
 
Späť