hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> SKRÁTENÉ ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ V CENTRÁLNEJ PODATEĽNI SEPS
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zabezpečenia opatrení zameraných na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 budú v centrálnej podateľni SEPS skrátené úradné hodiny pre verejnosť s účinnosťou od piatku 9.10.2020 do odvolania.
Podateľňa bude pre externých dodávateľov otvorená v čase:

pondelok – piatok
od 9:30 do 13:00


Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste obmedzili osobné podávanie zásielok v centrálnej podateľni len na nevyhnutné prípady (vrátane ponúk uchádzačov a iných dokladov v rámci obstarávania) a nahradili ho poštovým stykom, kuriérskou službou, prípadne elektronickou komunikáciou.

Za pochopenie ďakujeme....
(7.10.2020)
 
> Oznam
Dňa 07.10.2020 bude v čase od 10:00 do 16:00 prebiehať online stretnutie ...
(6.10.2020)
 
> Oznam
Dňa 29. 9. 2020 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2020/E-PP, ktorým ÚRSO mení Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti
SEPS...
(1.10.2020)
 
> Oznam
Dňa 29. 9. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené aktualizačné zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia...
(1.10.2020)
 
> Oznam
Boli zverejnené požadované objemy PpS na rok 2021 od 1.1.2021 do 31.12.2021. ...
(30.9.2020)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0296/2020/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za poskytovanie podporných služieb a dodávku regulačnej elektriny na obdobie od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021. ...
(28.9.2020)
 
> Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava zverejnila Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020....
(23.9.2020)
 
> Upozornenie – zmena termínu výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti
Zmena termínu podania žiadosti o účasť na výberovom konaní...
(23.9.2020)
 
> Výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv vyhlasuje výberové
konanie č. VK/SEPS/2020/1 na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti...
(21.9.2020)
 
> Oznam
Bola zverejnená správa o zabezpečovaní rovnováhy za roky 2018-2019 v zmysle článku 60 EBGL....
(30.7.2020)
 
> Zavedenie priebežného vnútrodenného obchodovania na hraniciach SK-CZ, SK-PL a SK-HU
Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní organizátori trhu s elektrinou ...
(9.7.2020)
 
> Oznam
Bola zverejnená Individuálna a Konsolidovaná výročná správa...
(22.6.2020)
 
> Pozvánka na ENTSO-E Workshop
Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na verejný workshop...
(16.6.2020)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0286/2020/E, ktorým ÚRSO určil ...
(11.5.2020)
 
> Oznam
Dňa 1. 5. 2020 nadobudli účinnosť vybrané dokumenty Technických podmienok...
(30.4.2020)
 
> Oznam
Dňa 31. 3. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené...
(1.4.2020)
 
> Projekt DE-AT-PL-4MMC sprístupnil účastníkom trhu informácie o pripravovanom technickom riešení
Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori denného...
(25.3.2020)
 
> OZNAM PRE VEREJNOSŤ – zmena v skrátených úradných hodinách centrálnej podateľne
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu zabezpečenia...
(20.3.2020)
 
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS)...
(20.3.2020)
 
> Oznam pre verejnosť – špeciálne režimové opatrenia pri vstupe do budovy SEPS
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s prijatými ...
(18.3.2020)