hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
Dňa 08.06.2018 boli zverejnené v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie...
(8.6.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(4.6.2018)
 
> Pozvánka na Workshop k návrhu implementačných rámcov pre spoločné európske platformy na výmenu regulačnej energie, pre postup imbalance netting a k návrhu celoeurópskych metodík podľa nariadenia EBGL
Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na workshop k návrhom metodík...
(25.5.2018)
 
> Oznam
Dňa 15.05.2018 boli zverejnené pripomienky zaslané k verejnej konzultácii k Stratégii zabezpečenia...
(15.5.2018)
 
> Oznam
Dňa 15.05.2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia ...
(15.5.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(7.5.2018)
 
> Oznam
Dňa 04.05.2018 bola na stránkach OKTE, a.s. zahájená verejná konzultácia k dokumentu...
(7.5.2018)
 
> Oznam
Dňa 24. apríla 2018 agentúra ACER vydala rozhodnutie č. 04/2018 k návrhu všetkých PPS...
(30.4.2018)
 
> Oznam
Dňa 26.04.2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu implementačného rámca...
(26.4.2018)
 
> Oznam
Dňa 25.04.2018 bola zahájená verejná konzultácia k návrhu podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb...
(25.4.2018)
 
> Oznam
Dňa 19.04.2018 bola zahájená verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia ...
(20.4.2018)
 
> Informácia pre odberateľov elektriny v SR - podnikateľov aj domácnosti
Agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov v energetike (Agency for the Cooperation of Energy Regulators...
(18.4.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(4.4.2018)
 
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti ...
(28.3.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené vyhodnotenie výberového konania na nákup elektriny na krytie strát...
(28.3.2018)
 
> Oznam
Dňa 20.3.2018 nadobudne právoplatnosť rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok...
(19.3.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené nasledovné výberové konania...
(8.3.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(5.3.2018)
 
> Oznam
Bola zverejnená zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy...
(5.3.2018)
 
> Pozvánka na Workshop zúčastnených strán k diskusii o výsledkoch uskutočnených verejných konzultácii k prvotným návrhom dizajnu projektov MARI a PICASSO
Dňa 5. marca 2018 bola na internetovej stránke ENTSO-E zverejnená pozvánka na Workshop organizovaný s cieľom...
(5.3.2018)