hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Medzinárodné aktivity - informácie
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Voľné prac. pozície
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(1.4.2019)
 
> Oznam
Dňa 11. 3. 2019 bolo vydané rozhodnutie č. 0005/2019/E-PP, ktorým ÚRSO mení
Prevádzkový...
(22.3.2019)
 
> Poďakovanie za účasť v prieskume spokojnosti
Vážení obchodní partneri,
spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti...
(20.3.2019)
 
> Oznam
Bolo zverejnené Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na...
(19.3.2019)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli
zverejnené výberové konania na obstaranie PpS...
(5.3.2019)
 
> Oznam
Dňa 21.2.2019 bolo vydané rozhodnutie ACER č. 02/2019 k návrhu metodík koordinovaného výpočtu dennej a...
(25.2.2019)
 
> Oznam
SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa koná...
(14.2.2019)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(4.2.2019)
 
> Oznam
Dňa 24. 1. 2019 bolo na SEPS doručené rozhodnutie ACER 01/2019 ohľadom jednotnej metodiky stanovenia ceny za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu v súlade...
(28.1.2019)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(7.1.2019)
 
> Oznam
Dňa 18.12.2018 bolo predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené rozhodnutie o udelení autorizácie na...
(20.12.2018)
 
> Oznam
Dňa 17. 12. 2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2018/E-PP, ktorým úrad schvaľuje Prevádzkový...
(18.12.2018)
 
> Oznam
Dňa 11.12.2018 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia...
(14.12.2018)
 
> Dodatok č. 15 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 - 2020
Dňa 12. decembra 2018 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o...
(7.12.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené vyhodnotenie výberového konania na Obstaranie PpS na rok 2019....
(7.12.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0281/2018/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia...
(30.11.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené vypínacie plány prvkov prenosovej sústavy a plány odstávok výrobných zariadení s inštalovaným výkonom nad...
(29.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 28. novembra 2018 bol na stránkach ENTSO-E otvorený neformálny prieskum prevádzkovateľov...
(29.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 12.11.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa...
(19.11.2018)
 
> Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019
Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa...
(14.11.2018)