hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa koná...
(14.2.2019)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(4.2.2019)
 
> Oznam
Dňa 24. 1. 2019 bolo na SEPS doručené rozhodnutie ACER 01/2019 ohľadom jednotnej metodiky stanovenia ceny za vnútrodennú medzioblastnú kapacitu v súlade...
(28.1.2019)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(7.1.2019)
 
> Oznam
Dňa 18.12.2018 bolo predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené rozhodnutie o udelení autorizácie na...
(20.12.2018)
 
> Oznam
Dňa 17. 12. 2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2018/E-PP, ktorým úrad schvaľuje Prevádzkový...
(18.12.2018)
 
> Oznam
Dňa 11.12.2018 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia...
(14.12.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené vyhodnotenie výberového konania na Obstaranie PpS na rok 2019....
(7.12.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0281/2018/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia...
(30.11.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené vypínacie plány prvkov prenosovej sústavy a plány odstávok výrobných zariadení s inštalovaným výkonom nad...
(29.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 28. novembra 2018 bol na stránkach ENTSO-E otvorený neformálny prieskum prevádzkovateľov...
(29.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 12.11.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa...
(19.11.2018)
 
> Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019
Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa...
(14.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 9.11. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(9.11.2018)
 
> Pozvánka k prihláseniu na odber informácií z Core Consultative Group
Vážení účastníci trhu,

Slovenská elektrizačná prenosová sústava...
(9.11.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(5.11.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené Výberové konanie na obstaranie podporných služieb...
(26.10.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0005/2019/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za systémové služby...
(26.10.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na...
(22.10.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2019/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a za prenos...
(16.10.2018)