hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
Bola zverejnená zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS (kapitola 5)...
(8.8.2018)
 
> Oznam
Dňa 8. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(8.8.2018)
 
> Oznam
Dňa 8. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(8.8.2018)
 
> Oznam
Dňa 8. 8. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(8.8.2018)
 
> Verejná diskusia k dokumentom TYNDP 2018
Dňa 03/08/2018 boli uverejnené dokumenty záverečnej správy TYNDP 2018. V súčasnosti prebieha...
(8.8.2018)
 
> Oznam
Dňa 24.07.2018 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., schválené aktualizačné zmeny v...
(25.7.2018)
 
> Oznam
Dňa 19.7.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil...
(23.7.2018)
 
> Oznam
Dňa 12.7.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil...
(18.7.2018)
 
> Odsúhlasenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2018 až 2027 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej ...
(12.7.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(2.7.2018)
 
> Oznam
V dňoch 21. – 22. júna 2018 sa uskutočnila Jarná konferencia SPX. Počas druhého dňa konferencie spoločnosti ...
(29.6.2018)
 
> SEPS v spolupráci s partnermi vykonala ďalšiu reálnu skúšku „štart z tmy“
V týchto dňoch spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) v...
(26.6.2018)
 
> Oznam
Dňa 25. 6. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia...
(25.6.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na roky 2019 - 2021. Dokumenty...
(21.6.2018)
 
> Oznam
Dňa 08.06.2018 boli zverejnené v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie...
(8.6.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(4.6.2018)
 
> Pozvánka na Workshop k návrhu implementačných rámcov pre spoločné európske platformy na výmenu regulačnej energie, pre postup imbalance netting a k návrhu celoeurópskych metodík podľa nariadenia EBGL
Na internetovej stránke ENTSO-E bola zverejnená pozvánka na workshop k návrhom metodík...
(25.5.2018)
 
> Oznam
Dňa 15.05.2018 boli zverejnené pripomienky zaslané k verejnej konzultácii k Stratégii zabezpečenia...
(15.5.2018)
 
> Oznam
Dňa 15.05.2018 bola na stránkach ENTSO-E otvorená verejná konzultácia ...
(15.5.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(7.5.2018)