hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Informácie
> Oznam
Bolo zverejnené vyhodnotenie výberového konania na Obstaranie PpS na rok 2019....
(7.12.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0281/2018/E, ktorým ÚRSO zmenil koeficient zahrnutia...
(30.11.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené vypínacie plány prvkov prenosovej sústavy a plány odstávok výrobných zariadení s inštalovaným výkonom nad...
(29.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 28. novembra 2018 bol na stránkach ENTSO-E otvorený neformálny prieskum prevádzkovateľov...
(29.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 12.11.2018 bolo vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa...
(19.11.2018)
 
> Oznam pre Subjekty zúčtovania ohľadom zmeny znamienkovej konvencie od 1.1.2019
Dňa 18.12.2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa...
(14.11.2018)
 
> Oznam
Dňa 9.11. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(9.11.2018)
 
> Pozvánka k prihláseniu na odber informácií z Core Consultative Group
Vážení účastníci trhu,

Slovenská elektrizačná prenosová sústava...
(9.11.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania na obstaranie PpS typu...
(5.11.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené Výberové konanie na obstaranie podporných služieb...
(26.10.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0005/2019/E, ktorým ÚRSO určil ceny a tarify za systémové služby...
(26.10.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené Pravidlá krátkodobých výberových konaní a Denných výberových konaní na...
(22.10.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2019/E, ktorým ÚRSO určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a za prenos...
(16.10.2018)
 
> Oznam
Dňa 16.10.2018 bude v rámci Verejnej konzultácie k návrhu metodiky na stanovenie cien za regulačnú energiu, ktorá je výsledkom aktivácie ponúk regulačnej energie prebiehať Workshop...
(15.10.2018)
 
> Oznam
Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2019/E, ktorým ÚRSO určil ceny za poskytovanie podporných služieb v...
(10.10.2018)
 
> Oznam
Dňa 2.10. bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO...
(10.10.2018)
 
> Oznam
V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené výberové konania...
(8.10.2018)
 
> Oznam
Dňa 4.10. 2018 bola v sekcii Aktuality/Verejné konzultácie otvorená verejná konzultácia k...
(4.10.2018)
 
> Oznam
Dňa 27.9.2018 bolo vydané rozhodnutie ACER č.. 10/2018 k návrhu núdzových postupov PPS...
(1.10.2018)
 
> Oznam
Boli zverejnené požadované objemy PpS pre obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Nachádzajú sa v...
(28.9.2018)