hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Intraday

OZNÁMENIE

 
Informácia o zmene režimu vnútrodenného prideľovania na cezhraničnom profile SK-HU


Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že 4. septembra 2018 o 16:00 hod publikáciou ID ATC začne vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK-HU formou 1-hodinových seáns pre obchodný deň 5. september 2018.

Dokument Intraday Capacity Allocation and Nomination Procedure (ICAN) Trader Guide s indikovanou zmenou režimu prideľovania je publikovaný na webovom sidle ČEPS:
https://ceps.cz/en/useful-documents

 

Intraday

 
S ohľadom na požiadavky zo strany účastníkov trhu operátori prenosových sústav SEPS a ČEPS zaviedli počnúc obchodným dňom 3.4.2012 na cezhraničnom profile SEPS/ČEPS zmenu procedúry vnútrodenného prideľovania a schedulingu cezhraničných prenosov elektriny.

Zmena spočíva v zavedení tzv. 1-hodinového vnútrodenného prideľovania (tzn. namiesto režimu šiestich štvorhodinových seáns v rámci obchodného dňa prechod na dvadsaťštyri jednohodinových seáns v rámci obchodného dňa a s tým súvisiaca úprava pravidiel pre prideľovanie, nomináciu a zosúhlasovanie vnútrodenných prenosov elektriny).

Vnútrodenné prideľovanie na cezhraničných profiloch SEPS/MAVIR a SEPS/PSEO prebieha v režime 4-hodinových seáns.

Na profile SEPS/WPS neprebieha vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít.

Procedúra a pravidlá vnútrodenného prideľovania kapacít a nominácie cezhraničných prenosov sú popísané v priloženom dokumente CEE INTRADAY CAPACITY ALLOCATION AND NOMINATION PROCEDURE – TRADER GUIDE.

Slovenská verzia je zverejnená tu.

Počnúc 1.4.2012 podporu pre procesy nominácií a zosúhlasovania vnútrodenných cezhraničných prenosov na strane SEPS poskytuje odbor Aukčná kancelária SEPS:

e-mail: damas@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2804


 

Rok 2019

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - február 2019
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 62 203,0 89 281,0 69,67%
ČEPS - SEPS 22 454,0 2 282 300,2 0,98%
SEPS - MAVIR 10 879,0 1 688 960,9 0,64%
MAVIR - SEPS 16 599,0 33 580,5 49,43%
SEPS - PSE 93,0 23 898,0 0,39%
PSE - SEPS 3 015,0 107 681,0 2,80%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2018 na jednotlivých profiloch - január - február 2019
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2018

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2018
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 362 715,0 2 506 371,6 14,47%
ČEPS - SEPS 230 894,0 12 890 245,8 1,79%
SEPS - MAVIR 168 804,0 7 753 845,2 2,18%
MAVIR - SEPS 157 361,0 715 473,3 21,99%
SEPS - PSE 1 155,0 44 612,0 2,59%
PSE - SEPS 15 971,0 407 022,0 3,92%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2018 na jednotlivých profiloch - január - december 2018
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2017

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2017
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 317 204,0 1 573 815,1 20,16%
ČEPS - SEPS 209 254,0 13 787 572,2 1,52%
SEPS - MAVIR 91 233,0 9 022 644,0 1,01%
MAVIR - SEPS 85 173,0 269 101,9 31,65%
SEPS - PSE 670,0 9 164,0 7,31%
PSE - SEPS 47 551,0 831 309,0 5,72%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2017 na jednotlivých profiloch - január - december 2017
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2016

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2016
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 275 908,0 3 154 293,6 8,75 %
ČEPS - SEPS 222 699,0 12 525 558,8 1,78 %
SEPS - MAVIR 92 990,0 7 677 340,7 1,21 %
MAVIR - SEPS 75 590,0 1 125 399,3 6,72 %
SEPS - PSE 86,0 10 941,0 0,79 %
PSE - SEPS 2 013,0 136 142,0 1,48 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2016 na jednotlivých profiloch - január - december 2016
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2015

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2015
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 196 835,0 1 848 922,4 10,65 %
ČEPS - SEPS 141 627,0 12 097 744,7 1,17 %
SEPS - MAVIR 26 877,0 7 861 095,2 0,34 %
MAVIR - SEPS 41 812,0 319 431,3 13,09 %
SEPS - PSE 58,0 3 392,0 1,71 %
PSE - SEPS 2 176,0 402 053,0 0,54 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2015 na jednotlivých profiloch - január - december 2015
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2014

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2014
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 153 367,0 2 222 536,0 6,90 %
ČEPS - SEPS 121 695,0 10 624 351,0 1,15 %
SEPS - MAVIR 27 498,0 7 634 596,2 0,36 %
MAVIR - SEPS 28 267,0 519 168,4 5,44 %
SEPS - PSE 285,0 8 637,0 3,30 %
PSE - SEPS 1 917,0 232 938,0 0,82 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2014 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2013

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2013
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 139 763,0 3 827 231,7 3,65 %
ČEPS - SEPS 130 649,0 8 944 972,2 1,46 %
SEPS - MAVIR 71 770,0 7 212 215,8 1,00 %
MAVIR - SEPS 22 396,0 849 463,1 2,64 %
SEPS - PSE 995,0 41 203,0 2,41 %
PSE - SEPS 6 049,0 1 455 483,0 0,42 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2013 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2012

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2012
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 100 544,0 2 184 594,4 4,60 %
ČEPS - SEPS 105 903,0 10 316 783,3 1,03 %
SEPS - MAVIR 28 739,0 8 980 779,3 0,32 %
MAVIR - SEPS 11 110,0 564 280,3 1,97 %
SEPS - PSE 90,0 21 144,0 0,43 %
PSE - SEPS 907,0 1 216 496,0 0,07 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2012 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 
 

Rok 2011

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2011
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 65 600,0 4 492 304,2 1,46 %
ČEPS - SEPS 88 223,0 10 913 109,7 0,81 %
SEPS - MAVIR 25 550,0 8 831 684,0 0,29 %
MAVIR - SEPS 7 419,0 1 031 635,0 0,72 %
SEPS - PSE 61,0 37 164,0 0,16 %
PSE - SEPS 1 537,0 1 284 553,0 0,12 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2011 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.