hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Služby
  Aukcie
  Scheduling
  Intraday
  Damas Energy
  ITC / CBT
  Zmluvy
  EIC Kódy
  Podporné služby
  Straty a vlastná spotreba PS
  Prenesená elektrina
 
  Intraday

OZNÁMENIE

 
Informácia o zmene režimu vnútrodenného prideľovania na cezhraničnom profile SK-HU


Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že 4. septembra 2018 o 16:00 hod publikáciou ID ATC začne vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK-HU formou 1-hodinových seáns pre obchodný deň 5. september 2018.

Dokument Intraday Capacity Allocation and Nomination Procedure (ICAN) Trader Guide s indikovanou zmenou režimu prideľovania je publikovaný na webovom sidle ČEPS:
https://ceps.cz/en/useful-documents

Najneskôr 6.8.2018 bude alokačný model zmenený na testovacom prostredí TRIAL MMS alokátora kapacít ČEPS zo 4-hodinvých seáns na 1-hodinové seansy. TRIAL MMS je dostupné na nasledovnej adrese:
https://mms-trial.ceps.cz/

Testovacie prostredie je dostupné bez obmedzenia, testovacie ponúkané kapacity budú vložené do TRIAL MMS na obdobie do konca septembra 2018 tak, aby mali účastníci trhu dostatočné možnosti na otestovanie novej konfigurácie prideľovania. ČEPS bude poskytovať podporu počas štandardných pracovných hodín na pracovisku helpdesk:
helpdesk.trade@ceps.cz
+420 211 044 507


Účastníci trhu si môžu otestovať tiež proces nominácií vnútrodenných kapacít na testovacích prostrediach SEPS a MAVIR[1]:

SEPS
Adresa testovacieho prostredia: https://test-dae.sepsas.sk/
E-mail na testovacie prostredie: test-dae@sepsas.sk
V prípade problémov s prihlásením do testovacieho prostredia SEPS, prosím, kontaktujte operátorské pracovisko SEPS:
e-mail: damas_registration@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2774

MAVIR
Adresa testovacieho prostredia: https://mekdev.mavir.hu/mek/login.jsp

Prístup do testovacieho prostredia schedulingového systému MAVIR je umožnený len užívateľom registrovaným v produkčnom prostredí MAVIR.
Pred pripojením do testovacieho systému MAVIR je každý užívateľ povinný registrovať sa na testovanie na nasledovnej adrese:
e-mail: schedulingoffice@mavir.hu
tel.: +36 1 304 1449


[1] Upozorňujeme, že v dôsledku paralelných projektov nominačná časť spoločného testovania môže byť prerušená/ukončená kedykoľvek na základe rozhodnutia SEPS a MAVIR

 

Intraday

 
S ohľadom na požiadavky zo strany účastníkov trhu operátori prenosových sústav SEPS a ČEPS zaviedli počnúc obchodným dňom 3.4.2012 na cezhraničnom profile SEPS/ČEPS zmenu procedúry vnútrodenného prideľovania a schedulingu cezhraničných prenosov elektriny.

Zmena spočíva v zavedení tzv. 1-hodinového vnútrodenného prideľovania (tzn. namiesto režimu šiestich štvorhodinových seáns v rámci obchodného dňa prechod na dvadsaťštyri jednohodinových seáns v rámci obchodného dňa a s tým súvisiaca úprava pravidiel pre prideľovanie, nomináciu a zosúhlasovanie vnútrodenných prenosov elektriny).

Vnútrodenné prideľovanie na cezhraničných profiloch SEPS/MAVIR a SEPS/PSEO prebieha v režime 4-hodinových seáns.

Na profile SEPS/WPS neprebieha vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít.

Procedúra a pravidlá vnútrodenného prideľovania kapacít a nominácie cezhraničných prenosov sú popísané v priloženom dokumente CEE INTRADAY CAPACITY ALLOCATION AND NOMINATION PROCEDURE – TRADER GUIDE.

Slovenská verzia je zverejnená tu.

Počnúc 1.4.2012 podporu pre procesy nominácií a zosúhlasovania vnútrodenných cezhraničných prenosov na strane SEPS poskytuje odbor Aukčná kancelária SEPS:

e-mail: damas@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2804


 

Rok 2018

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - máj 2018
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 173 810,0 1 385 489,8 12,55%
ČEPS - SEPS 126 571,0 4 400 596,9 2,88%
SEPS - MAVIR 96 106,0 2 490 627,3 3,86%
MAVIR - SEPS 70 552,0 581 374,7 12,14%
SEPS - PSE 647,0 28 240,0 2,29%
PSE - SEPS 3 790,0 61 551,0 6,16%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2018 na jednotlivých profiloch - január - máj 2018
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2017

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2017
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 317 204,0 1 573 815,1 20,16%
ČEPS - SEPS 209 254,0 13 787 572,2 1,52%
SEPS - MAVIR 91 233,0 9 022 644,0 1,01%
MAVIR - SEPS 85 173,0 269 101,9 31,65%
SEPS - PSE 670,0 9 164,0 7,31%
PSE - SEPS 47 551,0 831 309,0 5,72%
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2017 na jednotlivých profiloch - január - december 2017
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2016

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2016
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 275 908,0 3 154 293,6 8,75 %
ČEPS - SEPS 222 699,0 12 525 558,8 1,78 %
SEPS - MAVIR 92 990,0 7 677 340,7 1,21 %
MAVIR - SEPS 75 590,0 1 125 399,3 6,72 %
SEPS - PSE 86,0 10 941,0 0,79 %
PSE - SEPS 2 013,0 136 142,0 1,48 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2016 na jednotlivých profiloch - január - december 2016
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2015

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose - január - december 2015
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 196 835,0 1 848 922,4 10,65 %
ČEPS - SEPS 141 627,0 12 097 744,7 1,17 %
SEPS - MAVIR 26 877,0 7 861 095,2 0,34 %
MAVIR - SEPS 41 812,0 319 431,3 13,09 %
SEPS - PSE 58,0 3 392,0 1,71 %
PSE - SEPS 2 176,0 402 053,0 0,54 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2015 na jednotlivých profiloch - január - december 2015
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2014

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2014
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 153 367,0 2 222 536,0 6,90 %
ČEPS - SEPS 121 695,0 10 624 351,0 1,15 %
SEPS - MAVIR 27 498,0 7 634 596,2 0,36 %
MAVIR - SEPS 28 267,0 519 168,4 5,44 %
SEPS - PSE 285,0 8 637,0 3,30 %
PSE - SEPS 1 917,0 232 938,0 0,82 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2014 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2013

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2013
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 139 763,0 3 827 231,7 3,65 %
ČEPS - SEPS 130 649,0 8 944 972,2 1,46 %
SEPS - MAVIR 71 770,0 7 212 215,8 1,00 %
MAVIR - SEPS 22 396,0 849 463,1 2,64 %
SEPS - PSE 995,0 41 203,0 2,41 %
PSE - SEPS 6 049,0 1 455 483,0 0,42 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2013 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 

Rok 2012

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2012
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 100 544,0 2 184 594,4 4,60 %
ČEPS - SEPS 105 903,0 10 316 783,3 1,03 %
SEPS - MAVIR 28 739,0 8 980 779,3 0,32 %
MAVIR - SEPS 11 110,0 564 280,3 1,97 %
SEPS - PSE 90,0 21 144,0 0,43 %
PSE - SEPS 907,0 1 216 496,0 0,07 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2012 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.
 
 
 

Rok 2011

 
Percentuálny podiel cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
na celkovom cezhraničnom prenose v roku 2011
 
Hranica Cezhraničný prenos
Intraday (MWh)
Celkový cezhraničný
prenos (MWh)
percentuálny
podiel
SEPS - ČEPS 65 600,0 4 492 304,2 1,46 %
ČEPS - SEPS 88 223,0 10 913 109,7 0,81 %
SEPS - MAVIR 25 550,0 8 831 684,0 0,29 %
MAVIR - SEPS 7 419,0 1 031 635,0 0,72 %
SEPS - PSE 61,0 37 164,0 0,16 %
PSE - SEPS 1 537,0 1 284 553,0 0,12 %
 
 
Suma cezhraničných prenosov dojednaných v procese Intraday
v roku 2011 na jednotlivých profiloch
 
Grafy mesačných sumárov cezhraničných prenosov prostredníctvom ID v jednotlivých hodinách dňa sú zverejnené tu.