hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
  Kontakty
 
Spoločná korešpondenčná adresa pre všetky úseky a pracoviská

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

 
Spoločná elektronická adresa pre všetky úseky a pracoviská
 
Info@sepsas.sk
 

 
 
Spojovateľka
 
tel.: 02/5069 2191
 

 
 
Centrálna podateľňa
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika
   


Skrátené úradné hodiny pre verejnosť s účinnosťou od piatku 9.10.2020 do odvolania:

Po – Pia: 9:30 – 13:00 
 
 
 
Generálny riaditeľ
     
  Ing. Jaroslav Vach, MBA
generálny riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:
fax.:
 

 
02/5069 2552
02/5069 2010
 
 
     
 
Úseky
       
  Úsek podpory riadenia  
  Mgr. Igor Gallo, MBA
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:
 
 

 
02/5069 2343
 
 
 
 
  Úsek prevádzky  
  Mgr. Jana Ambrošová
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:
fax.:
 

 
02/5069 2910
02/5069 2914
 
 
 
Úsek SED a obchodu
Ing. Michal Pokorný
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2775
02/5069 2296
 
 
Úsek ekonomiky
Ing. Jaroslav Vach, MBA
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2152
02/5069 2198
 
 
Úsek rozvoja, investícií a obstarávania
Mgr. Martin Riegel
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2612
02/5069 2010
 
 
Úsek ICT
Ing. Martin Golis
vrchný riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2307
02/5069 2199
 
 
Úsek stratégie a medzinárodnej spolupráce
Ing. Michal Pokorný
poverený riadením úseku
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
 
 
tel.:
fax.:
 
 
 
02/5069 2481
02/5069 2319
 
 
 
Prevádzkové správy
       
Prevádzková správa Východ

Ing. Miroslav Janega
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Východ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
082 03 LEMEŠANY

 
tel.:
fax.:
 
 
051/748 5800 
02/5069 2081
 
 
Prevádzková správa Stred
Ing. Branislav Balko
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Stred  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 038 52 SUČANY
 
tel.:
fax.:

 
043/424 1309
02/5069 2088
043/424 1353
 
Prevádzková správa Západ
Ing. Tomáš Pavlík
výkonný riaditeľ sekcie prevádzkovej správy Západ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
919 24 KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM
 
 
tel.:

 

 
0906 764 730
02/5069 4730
 
 
 
Kontakt pre médiá
     
  Mgr. Norbert Deák
vedúci Odboru komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:

 

 
0918 891 940
02/5069 2209
 
 
     
  email: komunikacia@sepsas.sk

 
Kontakt pre infozákon
     
  Mgr. Norbert Deák
vedúci Odboru komunikácie
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
   
 
tel.:

 

 
0918 891 940
02/5069 2209
 
 
     
  email: komunikacia@sepsas.sk