hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Medzinárodné aktivity - informácie

Informácie o medzinárodných aktivitách SEPS, a. s.

Informácie o medzinárodných aktivitách SEPS, a.s. sú aktualizované priebežne. Správy o účasti zástupcov SEPS, a.s. na konferenciách, v medzinárodných komisiách a pracovných skupinách sú predkladané mesačne na Poradu generálneho riaditeľa formou súhrnnej správy v zmysle Smernice SM- 27/2007.
 
 december 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. System Adequacy, UCTE, Rím 1.-2.12. 2008
2. IPS/UPS, UCTE, Brusel 5.12. 2008
3. Coordinated Planning, UCTE, Paríž 11.12. 2008
4. Workshop PPS z CEE a CWE, Mníchov 1.12. 2008
5. Scheduling, 8TSO, Mníchov 4.12. 2008
6. FBA, 8TSO, Čeladná 9.-10.12. 2008
7. Systint, Eurelectric, Brusel 8.-9.12. 2008
8. Založenie ENTSO-E, Brusel 18.- 19.12. 2008
9. EBRD, Fond BISF, Londýn 12.- 13.12. 2008
10. OTE, a.s., Praha 3.12. 2008
 
 november 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. Operation&Security, UCTE, Hamburg 5.- 6.11. 2008
2. Power System Stability, UCTE, Dortmund 19.-20.11. 2008
3. Project Team & Reference Group, ETSO, Brusel 13.11. 2008
4. SC, ETSO, RíM 21.11. 2008
5. HLM, 8TSO, Ľubľana 4.11. 2008
6. FBA, 8TSO, Viedeň 13.- 14.11. 2008
7. WS A, ENTSO-E, Brusel 3.11. 2008
8. WS C, ENTSO-E, Brusel 18.- 19.11. 2008
9. VZ CAO, Berlín 13.11. 2008
10. NK CIGRE ČR a SR, Praha 7.11. 2008
11. Prac. tím na vypracovanie analýzy možných dopadov zoskupenia
8TSO a vytvorenia Aukčnej kancelárie, Bratislava
 
 
 október 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. Methods&Tools, UCTE, Rím 1.10. 2008
2. System Strategy, UCTE, Amsterdam 29.10. 2008
3. System Adequacy, UCTE, Viedeň 31.10. 2008
4. SC, ETSO, Štokholm 10.10. 2008
5. HLM, 8TSO, Viedeň 6.10. 2008
6. FBA, 8TSO, Ľubľana 7.- 8.10. 2008
7. Koord. plánov obrany a obnovy, 8TSO, Budapešť 8.10. 2008
8. Príprava koord. aukcií, 8TSO, Viedeň 9.10. 2008
9. VZ CAO, Mníchov 14.10. 2008
10. WG meeting, Kyjev 16.- 17.10. 2008
11. Seminár o prideľovaní cezhraničných kapacít, Viedeň 21.10. 2008
12. Pracovný tím, Bratislava 8.10. 2008
 
 september 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE Common WG Meetings and Seminar, Belehrad 3.- 5.9. 2008
2. Operations & Security, UCTE, Belehrad 3.- 5.9. 2008
3. Coordinated Planning, UCTE, Belehrad 5.- 6.9. 2008
4. POLICY 1, UCTE, Padova 17.9. 2008
5. SC, UCTE, Baden 18.9. 2008
6. Power System Stability, UCTE, Budapešť 8.-19.9. 2008
7. Network Models & Forecast Tools, UCTE, Lille 25.9. 2008
8. Requirements to Generators, UCTE, Essen 22.- 23.9.2008
9. Komunikácia o krízových situáciách, Brusel 29.9. 2008
10. SC ETSO, Brusel 11.9. 2008
11. ETSOVista, Ľubľana 17.- 18.9. 2008
12. Project Team & Reference Group, ETSO, Brusel 18.9. 2008
13. Flow Based Capacity, 8TSO, Viedeň 2.9. 2008
14. HLM 8TSO, Portorož 5.9. 2008
15. CTSD, 8TSO, Praha 10.- 11.9. 2008
16. Implementation Group, Viedeň 16.9. 2008
17. SyS, 8TSO, Viedeň 23.-24.9. 2008
18. Common workshop, 8TSO, Mníchov 30.9. 2008
19. Stretnutie V4, Varšava 5.9. 2008
20. Pracovný tím 8TSO, Bratislava 26.9. 2008
 
 august 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. WS B, ENTSO-E, Brusel 6.- 8. 2008
2. Reguirements to generators, UCTE, Varšava 26.-27.8. 2008
3. Príprava koord. aukcií, 8TSO, Viedeň 28.8. 2008
4. 4 CIGRE Session, Paríž 23.- 29.8. 2008
 
 júl 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. Requirements to generators, Brusel 2.- 7. 2008
2. FBCA, 8TSO, Varšava 8.- 9.7. 2008
3. Koord. aukcie, 8TSO, Berlín 10.- 11.7. 2008
4. HLM, 8TSO, Mníchov 16. 7. 2008
5. General Assembly, CAO, Viedeň 30.7. 2008
6. Prac. tím, 8TSO, Bratislava 15.7. 2008
7. Prac. tím, ITC, Bratislava 24.7. 2008
8. Prac. tím, 8TSO, Bratislava 29.7. 2008
 
 jún 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE - Rokovanie Project Consortium Meeting „Feasibility Study:
Synchronous Interconnection of the Power of IPS/UPS
to UCTE“, Madrid
2.- 3.6.2008
2. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny Operations&Security, Madrid 3.- 5.6.2008
3. UCTE - Rokovanie pracovnej skupiny Coordinated Planning, Paríž 6.6.2008
4. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny System Strategy, Barcelona 6.6.2008
5. UCTE - Stretnutie podskupiny Network
Models& Forecast Tools (NM&FT), Praha
11.- 12.6.2008
6. UCTE - 9. rokovanie expertnej skupiny UCTE
Power System Stability (PSS), Sofia
16.- 18.6.2008
7. UCTE - Stretnutie ad hoc skupiny Requirements to generators, Rím 17.6.2008
8. UCTE - Riadiaci výbor, Alghero 19.6.2008
9. 8-TSO: Stretnutie pracovného tímu - príprava koordinovaných
aukcií v CEE regióne pre rok 2009, Krakow
2.- 3.6.2008
10. 8-TSO: Stretnutie pracovnej skupiny System Security, Varšava 11.- 12.6.2008
11. 8-TSO: Pracovná skupina výberu IT systému pre CAO, Mníchov 12.6.2008
12. 8-TSO: Schôdza predstaviteľov 8TSO na vysokej úrovni, Maribor 17.6.2008
13. ETSO - IV. meeting Project Team (PT)& Reference Group
(RG), Brusel
17.6.2008
 
 máj 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE - Stretnutie podskupiny Methods & Tools a ad hoc
skupiny UCTE format, Frankfurt am Main
6.- 7.5.2008
2. UCTE - Riadiaci výbor, Ľubľana 7.- 8.5.2008
3. UCTE - Valné zhromaždenie, Ľubľana 8.5.2008
4. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny Electronic Highway, Paríž 29.- 30.5.2008
5. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny System Adequacy, Brusel 29.- 30.5.2008
6. 8-TSO: Stretnutie pracovného tímu CA (Coordinated Auctions)
- pracovné stretnutie k problematike intraday
a príprava koordinovaných aukcií v CEE regióne
pre rok 2009, Praha
5.- 6.5.2008
7. 8-TSO: Pracovná skupina výberu IT systému pre CAO, Bayreuth 7.- 9.5.2008
8. 8-TSO: Pracovná skupina Flow Based Calculations, Budapešť 13.5.2008
9. 8-TSO: Pracovná skupina výberu IT systému pre CAO, Mníchov 14.5.2008
10. 8-TSO: High Level Meeting (HLM), Bled 20.5.2008
11. 8-TSO: Pracovná skupina Flow Based Calculations, Berlin 27.- 28.5.2008
12. 8-TSO:Stretnutie pracovnej skupiny Coordinated
Transmission System Development, Viedeň
29.5.2008
13. ETSO - Technická pomoc k zvládnutiu problematiky ITC, Brno 5.5.2008
14. ETSO - III. meeting Project Team (PT)& Reference Group
(RG), Brusel
7.5.2008
15. ETSO - Riadiaci výbor, Tallin 15.5.2008
16. EURELECTRIC - Záverečné stretnutie pracovnej skupiny
Security of Supply, Brusel
14.-15.5.2008
17. ENTSO-E: Prvá schôdza pracovnej skupiny WS A
(Work Scream, A), Brusel
5.5.2008
18. „2nd TEN - E Information Day“, Stretnutie s DG TREN, Brusel 20.-21.5.2008
 
 apríl 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE - Pracovná skupina Coordinated Planning, Rím 3.4.2008
2. UCTE - Pracovná skupina UCTE pre POLICY1, Düsseldorf 16.4.2008
3. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny System Strategy, Praha 18.4.2008
4. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny Operations&Security,
Varšava
23.- 25.4.2008
5. ETSO-„Conference on European Electricity Market Integration“,
Brusel
9.-10.4.2008
6. ETSO - Riadiaci výbor, Brusel 15.4.2008
7. ETSO - Issuing Office Meeting č. 7, Amsterdam 22.4.2008
8. 8-TSO: Stretnutie pracovného tímu - príprava koordinovaných aukcií
v CEE regióne pre rok 2009, Budapešť
2.4.2008
9. 8-TSO: High Level Meeting, Ľubľana 7.4.2008
10. 8-TSO: Pracovná skupina Flow Based Calculations, Praha 16.- 17.4.2008
11. EURELECTRIC - Stretnutie pracovnej skupiny SYSTINT, Brusel 28.-29.4.2008
 
 marec 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE - Pracovná skupina System Strategy, Paríž 3.3.2008
2. UCTE - Stretnutie podskupiny UCTE Network Model & Forecast
Tools, Varšava
5.- 6.3.2008
3. UCTE - Pracovná skupina Operations&Security, Zurich 6.- 8.3.2008
4. UCTE - Riadiaci výbor, Lisabon 12.- 13.3.2008
5. UCTE - Pracovná skupina UCTE pre Policy 1, Amsterdam 18.3.2008
6. CTE - Stretnutie pracovného tímu Congestion management
a podskupiny System Adequacy, Praha
27.- 28.3.2008
7. 8-TSO: High Level Meeting, Ľubľana 11.3.2008
8. 8-TSO: Workshop pracovnej skupiny Flow
Based Calculations, Mníchov
12.- 13.3.2008
9. 8-TSO: Stretnutie pracovnej skupiny Flow
Based Calculations, Viedeň
25.- 26.3.2008
10. 8-TSO: Stretnutie pracovnej skupiny Flow
Based Calculations, Viedeň
26.- 28.3.2008
11. ETSO - Riadiaci výbor, Brusel 13.3.2008
12. CIGRÉ- Rokovanie národného výboru a revíznej
skupiny Národný komitét CIGRÉ ČR a SR, Brno
7.3.2008
 
 február 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE - Expertná skupina k Power System Stability, Rím 11.- 12.2.2008
2. UCTE - Pracovná skupina Coordinated Transmission System
Development, Berlín
11.- 12.2.2008
3. 8-TSO: Stretnutie pracovného tímu WG CA - príprava koordinovaných
aukcií v CEE regióne pre rok 2009, Bled
22.2.2008
4. 8-TSO: Pracovná skupina Flow Based Calculations, Mníchov 26.- 27.2.2008
5. 8-TSO: Pracovná skupina výberu IT systému pre CAO, Mníchov 27.- 28.2.2008
6. ETSO - Riaciaci výbor, Paríž 7.2.2008
7. ETSO - ITC Mechanizmus 2010, Brusel 20.2.2008
8. Stretnutie krajín bývalého CENTREL-u, Brauweiler 7.- 8.2.2008
 
 január 2008
 
P.č. Podujatie Dátum
1. UCTE - Stretnutie pracovnej skupiny Operations & Security
(OSWG), Brusel
7.- 9.1.2008
2. UCTE - Ad hoc skupina v rámci
Network Models & Forecast Tools,Brusel
15.1.2008
3. UCTE - Riadiaci výbor, Brusel 16.- 17.1.2008
4. UCTE - Ad hoc skupina pre Policy 1: Regulácia frekvencie
a salda odovzdávaných cezhraničných výmen, Paríž
24.1.2008
5. UCTE - Ôsme stretnutie pracovnej skupiny
Coordinated Planing, Paríž
30.1.2008
6. 8-TSO: 14. stretnutie pracovnej skupiny FBA, Varšava 9.- 10.1.2008
7. 8-TSO: High Level Group (HLG), Ľubľana 14.- 15.1.2008
 
 

Archív

 
Názov
Medzinárodné aktivity 2008
Medzinárodné aktivity 2007
Medzinárodné aktivity 2006
Medzinárodné aktivity 2005