hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dispečing
  Denné údaje o prevádzke
  Týždenné údaje o prevádzke
  Mesačné údaje o prevádzke
  Ročné údaje o prevádzke
  História
  Pokyny na zber dát
 
  Denné údaje o prevádzke
 
Poruchy výrobných zariadení nad 100 MW
 
  Legenda:
  BL - blok
  JE - jadrová elektráreň
  PPC - paroplynový cyklus
  RE - jadrový reaktor
  VE - vodná elektráreň
  TE - tepelná elektráreň
  TG - turbogenerátor
  Poznámka:
  - zverejňované denne od augusta 2010