Číslo faktúry Popis faktúry Hodnota faktúry s DPH v EUR Dátum doručenia faktúry Číslo zmluvy Číslo objednávky IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža
2020001737 Nákup spotrebného materiálu 28 200,00 16. 3. 2020 - 4500019053 47082721 JAMINI A s. r. o. Rovinka 835 900 41 Rovinka