hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500016079 2.8.2018
4500016077 2.8.2018
4500016076 2.8.2018
4500016075 2.8.2018
4500016074 2.8.2018
4500016073 2.8.2018
4500016072 2.8.2018
4500016071 2.8.2018
4500016070 2.8.2018
4500016069 2.8.2018
4500016068 2.8.2018
4500016067 2.8.2018
4500016066 2.8.2018
4500016064 2.8.2018
4500016063 2.8.2018
4500016061 2.8.2018
4500016060 2.8.2018
4500016062 2.8.2018
4500016057 26.7.2018
4500016056 26.7.2018
< >