hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500017755 15.8.2019
4500017754 15.8.2019
4500017753 15.8.2019
4500017752 15.8.2019
4500017751 15.8.2019
4500017750 15.8.2019
4500017726 9.8.2019
4500017749 9.8.2019
4500017748 9.8.2019
4500017747 9.8.2019
4500017746 9.8.2019
4500017745 9.8.2019
4500017744 9.8.2019
4500017743 9.8.2019
4500017742 9.8.2019
4500017741 9.8.2019
4500017739 9.8.2019
4500017738 9.8.2019
4500017737 9.8.2019
4500017736 9.8.2019
< >