hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500017396 23.5.2019
4500017395 23.5.2019
4500017394 23.5.2019
4500017393 23.5.2019
4500017392 23.5.2019
4500017391 23.5.2019
4500017390 23.5.2019
4500017389 23.5.2019
4500017388 23.5.2019
4500017387 23.5.2019
4500017386 23.5.2019
4500017385 23.5.2019
4500017384 23.5.2019
4500017383 23.5.2019
4500017382 23.5.2019
4500017381 23.5.2019
4500017380 23.5.2019
4500017379 23.5.2019
4500017378 23.5.2019
4500017377 23.5.2019
< >