hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500017940 10.10.2019
4500017996 10.10.2019
4500018039 10.10.2019
4500018023 10.10.2019
4500018076 10.10.2019
4500018075 10.10.2019
4500018074 10.10.2019
4500018073 10.10.2019
4500018072 10.10.2019
4500018071 10.10.2019
4500018068 10.10.2019
4500018067 10.10.2019
4500018066 10.10.2019
4500018064 10.10.2019
4500018062 10.10.2019
4500018061 10.10.2019
4500018060 10.10.2019
4500018059 10.10.2019
4500018058 10.10.2019
4500018057 10.10.2019
    >