hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019223 28.5.2020
4500019222 28.5.2020
4500019221 28.5.2020
4500019220 28.5.2020
4500019218 28.5.2020
4500019217 28.5.2020
4500019216 28.5.2020
4500019215 28.5.2020
4500019214 28.5.2020
4500019213 28.5.2020
4500019212 28.5.2020
4500019211 28.5.2020
4500019210 28.5.2020
4500019207 28.5.2020
4500019206 28.5.2020
4500019205 28.5.2020
4500019204 28.5.2020
4500019203 28.5.2020
4500019202 28.5.2020
4500019183 21.5.2020
    >