hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500018358 21.11.2019
4500018357 21.11.2019
4500018356 21.11.2019
4500018355 21.11.2019
4500018354 21.11.2019
4500018353 21.11.2019
4500018352 21.11.2019
4500018351 21.11.2019
4500018350 21.11.2019
4500018349 21.11.2019
4500018346 21.11.2019
4500018345 21.11.2019
4500018344 21.11.2019
4500018343 21.11.2019
4500018342 21.11.2019
4500018341 21.11.2019
4500018340 21.11.2019
4500018339 21.11.2019
4500018338 21.11.2019
4500018337 21.11.2019
    >