hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500018577 16.1.2020
4500018604 16.1.2020
4500018626 16.1.2020
4500018625 16.1.2020
4500018624 16.1.2020
4500018623 16.1.2020
4500018622 16.1.2020
4500018621 16.1.2020
4500018620 16.1.2020
4500018619 16.1.2020
4500018618 16.1.2020
4500018617 16.1.2020
4500018616 16.1.2020
4500018615 16.1.2020
4500018614 16.1.2020
4500018613 16.1.2020
4500018612 16.1.2020
4500018611 16.1.2020
4500018610 16.1.2020
4500018609 16.1.2020
    >