hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500017740 15.8.2019
4500017775 15.8.2019
4500017774 15.8.2019
4500017773 15.8.2019
4500017772 15.8.2019
4500017771 15.8.2019
4500017770 15.8.2019
4500017769 15.8.2019
4500017767 15.8.2019
4500017766 15.8.2019
4500017765 15.8.2019
4500017764 15.8.2019
4500017763 15.8.2019
4500017762 15.8.2019
4500017761 15.8.2019
4500017760 15.8.2019
4500017759 15.8.2019
4500017758 15.8.2019
4500017757 15.8.2019
4500017756 15.8.2019
    >