hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500016078 8.8.2018
4500016097 8.8.2018
4500016095 8.8.2018
4500016096 8.8.2018
4500016094 8.8.2018
4500016093 8.8.2018
4500016092 8.8.2018
4500016091 8.8.2018
4500016090 8.8.2018
4500016089 8.8.2018
4500016088 8.8.2018
4500016087 8.8.2018
4500016086 8.8.2018
4500016085 8.8.2018
4500016084 8.8.2018
4500016083 8.8.2018
4500016082 8.8.2018
4500016081 8.8.2018
4500016018 2.8.2018
4500016080 2.8.2018
    >