hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500016731 6.12.2018
4500016730 6.12.2018
4500016729 6.12.2018
4500016728 6.12.2018
4500016727 6.12.2018
4500016725 6.12.2018
4500016724 6.12.2018
4500016717 6.12.2018
4500016714 6.12.2018
4500016710 6.12.2018
4500016700 6.12.2018
4500016715 6.12.2018
4500016713 6.12.2018
4500016712 6.12.2018
4500016711 6.12.2018
4500016709 6.12.2018
4500016708 6.12.2018
4500016707 6.12.2018
4500016706 6.12.2018
4500016705 6.12.2018
    >