hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019614 15.10.2020
4500019612 15.10.2020
4500019611 15.10.2020
4500019610 15.10.2020
4500019609 15.10.2020
4500019608 15.10.2020
4500019607 15.10.2020
4500019606 15.10.2020
4500019605 15.10.2020
4500019604 15.10.2020
4500019603 15.10.2020
4500019602 15.10.2020
4500019601 15.10.2020
4500019600 15.10.2020
4500019599 15.10.2020
4500019598 15.10.2020
4500019597 15.10.2020
4500019596 15.10.2020
4500019595 15.10.2020
4500019594 15.10.2020
    >