hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019950 14.1.2021
4500019949 14.1.2021
4500019948 14.1.2021
4500019937 7.1.2021
4500019947 7.1.2021
4500019946 7.1.2021
4500019945 7.1.2021
4500019944 7.1.2021
4500019943 7.1.2021
4500019942 7.1.2021
4500019941 7.1.2021
4500019940 7.1.2021
4500019939 7.1.2021
4500019938 7.1.2021
4500019829 23.12.2020
4500019855 23.12.2020
4500019936 23.12.2020
4500019935 23.12.2020
4500019934 23.12.2020
4500019933 23.12.2020
    >