hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500017569 19.6.2019
4500017567 19.6.2019
4500017565 19.6.2019
4500017562 19.6.2019
4500017561 19.6.2019
4500017560 19.6.2019
4500017559 19.6.2019
4500017558 19.6.2019
4500017557 19.6.2019
4500017555 19.6.2019
4500017554 19.6.2019
4500017553 19.6.2019
4500017552 19.6.2019
4500017551 19.6.2019
4500017550 19.6.2019
4500017549 19.6.2019
4500017548 19.6.2019
4500017547 19.6.2019
4500017546 19.6.2019
4500017545 19.6.2019
    >