hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500016280 18.10.2018
4500016312 18.10.2018
4500016367 18.10.2018
4500016401 18.10.2018
4500016400 18.10.2018
4500016399 18.10.2018
4500016398 18.10.2018
4500016397 18.10.2018
4500016396 18.10.2018
4500016395 18.10.2018
4500016394 18.10.2018
4500016390 18.10.2018
4500016387 18.10.2018
4500016391 18.10.2018
4500016389 18.10.2018
4500016388 18.10.2018
4500016386 18.10.2018
4500016385 18.10.2018
4500016384 18.10.2018
4500016383 18.10.2018
    >