hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500016902 14.2.2019
4500016940 14.2.2019
4500016941 14.2.2019
4500016972 14.2.2019
4500016971 14.2.2019
4500016970 14.2.2019
4500016967 14.2.2019
4500016969 14.2.2019
4500016968 14.2.2019
4500016966 14.2.2019
4500016965 14.2.2019
4500016957 14.2.2019
4500016963 14.2.2019
4500016962 14.2.2019
4500016961 14.2.2019
4500016959 14.2.2019
4500016958 14.2.2019
4500016956 14.2.2019
4500016948 14.2.2019
4500016947 14.2.2019
    >