hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500017254 18.4.2019
4500017293 18.4.2019
4500017292 18.4.2019
4500017291 18.4.2019
4500017290 18.4.2019
4500017289 18.4.2019
4500017288 18.4.2019
4500017287 18.4.2019
4500017286 18.4.2019
4500017285 18.4.2019
4500017284 18.4.2019
4500017283 18.4.2019
4500017279 18.4.2019
4500017276 18.4.2019
4500017282 18.4.2019
4500017278 18.4.2019
4500017277 18.4.2019
4500017275 18.4.2019
4500017281 18.4.2019
4500017280 18.4.2019
    >