hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500019374 31.7.2020
4500019391 31.7.2020
4500019390 31.7.2020
4500019387 31.7.2020
4500019386 31.7.2020
4500019385 31.7.2020
4500019384 31.7.2020
4500019388 31.7.2020
4500019383 31.7.2020
4500019382 31.7.2020
4500019381 31.7.2020
4500019379 31.7.2020
4500019380 31.7.2020
4500019375 31.7.2020
4500019377 31.7.2020
4500019378 31.7.2020
4500019359 24.7.2020
4500019372 24.7.2020
4500019371 24.7.2020
4500019369 24.7.2020
    >