hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Povinne zverejňované objednávky
 
Číslo objednávky Dátum zverejnenia
4500014455 20.9.2017
4500014410 20.9.2017
4500014496 20.9.2017
4500014526 20.9.2017
4500014524 20.9.2017
4500014523 20.9.2017
4500014522 20.9.2017
4500014521 20.9.2017
4500014520 20.9.2017
4500014519 20.9.2017
4500014518 20.9.2017
4500014517 20.9.2017
4500014516 20.9.2017
4500014515 20.9.2017
4500014514 20.9.2017
4500014513 20.9.2017
4500014512 20.9.2017
4500014509 20.9.2017
4500014504 20.9.2017
4500014503 20.9.2017
    >