Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014637 Odber periodického dokumentu 938,00 - 3. 10. 2017 4. 10. 2017 - 47256281 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava JUDr. Marián Halák, poverený zastupovaním pracovnej pozície výkonný riaditež -