Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014639 Nákup hygienických potrieb 37,80 - 3. 10. 2017 3. 10. 2017 - 45657238 Comfort Clean s. r. o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež -