Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014640 Seminár 300,00 - 4. 10. 2017 4. 10. 2017 - 31343414 Deloitte Audit s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Ing. Peter Orbán, vedúci odboru -