Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014641 Jazyková príprava 1 200,00 - 4. 10. 2017 4. 10. 2017 - 44531427 PRO HUMAN CAPITAL, s. r. o. Bradáčova 6, 851 02 Bratislava JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -