Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014643 Reklama obchodného mena 1 500,00 - 4. 10. 2017 4. 10. 2017 - 30778603 Slovenský elektrotechnický zväz Komora elektrotechnikov Slov Radlinského 28, 811 07 Bratislava JUDr. Marián Halák, poverený zastupovaním pracovnej pozície výkonný riaditež -