Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014648 Zabezpečenie ochrany objektu a majetku spoločnosti 8 000,00 - 5. 10. 2017 5. 10. 2017 5. 10. 2017 35868881 DAST Security, s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava JUDr. Ján Važo, výkonný riaditež Mgr. Igor Gallo, vrchný riaditež