Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014650 Zabezpečenie ochrany objektu a majetku spoločnosti 7 000,00 - 5. 10. 2017 5. 10. 2017 5. 10. 2017 36528170 BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra JUDr. Ján Važo, výkonný riaditež Mgr. Igor Gallo, vrchný riaditež