Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014653 Odborné školenie 360,00 - 5. 10. 2017 5. 10. 2017 - 25558218 TECHNODAT Elektro, s.r.o. tř.T.Bati 3295, 760 01 Zlín JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -