Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014654 Školenie 2 000,00 - 6. 10. 2017 6. 10. 2017 - 31348238 KPMG Slovensko spol.s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava Ing. Ján Oráč, výkonný riaditež -