Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014656 Základné a opakované školenia 16,00 - 6. 10. 2017 6. 10. 2017 - 35856793 Beztech, s.r.o. Miloslavov 1273, 900 42 Miloslavov Ing. Peter Orbán, vedúci odboru -