Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014587 Konferencia 800,00 - 28. 9. 2017 4. 10. 2017 - 35757736 Sféra, a.s. Karadžičova 2, 811 08 Bratislava JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -