Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500014588 Seminár 75,00 - 28. 9. 2017 3. 10. 2017 - 31592503 Poradca podnikateža, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 Ing. Peter Orbán, vedúci odboru -