Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015766 Konferencia 121,00 - 9. 5. 2018 9. 5. 2018 - 31795048 Kalibračné združenie SR Šulekova 33, 811 03 Bratislava JUDr. Ján Važo, výkonný riaditež -