Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015769 Seminár 50,00 - 9. 5. 2018 9. 5. 2018 - 47632470 PragmaSys s. r. o. Hlinická 1165/2, 907 01 Myjava Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -