Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015770 Nákup kancelárskeho vybavenia 270,75 - 9. 5. 2018 10. 5. 2018 - 36268518 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -