Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015771 Konzultačné a poradenské služby 19 988,00 - 9. 5. 2018 9. 5. 2018 9. 5. 2018 50749897 3K technologies s.r.o. Miletičova 7, 821 08 Bratislava JUDr. Ján Važo, výkonný riaditež Mgr. Igor Gallo, vrchný riaditež