Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015773 Vypracovanie projektovej dokumentácie 8 500,00 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 35879475 MARSET, s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež Ing. Martin Malaník, vrchný riaditež