Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015774 Seminár 222,51 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 - 36287229 EDOS-PEM,s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 5 Mgr. Simona Kšiňanová, vedúci odboru -