Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015775 Nákup kancelárskeho vybavenia 10 957,52 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 36405965 FINES a.s. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditež Ing. Martin Malaník, vrchný riaditež