Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015776 Nákup materiálu 63,20 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 - 31598536 ZTS Elektronika SKS, s.r.o. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica Ing. Dušan Chvíža, vedúci odboru -