Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015777 Školenia 432,00 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 - 46950079 IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. Farská 1342/50, 949 01 Nitra JUDr. Eva Murínová, výkonný riaditež -