Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015778 Revízie a skúšky 11 194,60 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 10. 5. 2018 31450474 VUJE, a.s. Okružná 5, 918 64 Trnava Ing. Branislav Balko, výkonný riaditež Ing. Emil Krondiak PhD., vrchný riaditež