Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015779 Stavebné práce 17 970,00 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 11. 5. 2018 44217447 GEOTON s.r.o. Veterná 6, 040 01 Košice Ing. Marián Sabol, výkonný riaditež Ing. Miroslav Stejskal, vrchný riaditež