Nákupný doklad Predmet plnenia objednávky Suma bez DPH v EUR Číslo zmluvy Dátum dokladu Dátum schválenia 1 Dátum schválenia 2 IČO Názov dodávateža Adresa dodávateža Schvažovatež 1 Schvažovatež 2
4500015781 Periodická kontrola 335,20 - 10. 5. 2018 10. 5. 2018 - 31427855 DELUX s.r.o. Hlavná 1893, 952 01 Vráble Ing. Branislav Balko, výkonný riaditež -